Topicus campus ((ver)bouwplannen)

Het wordt straks mogelijk het eerste dat je ziet wanneer je vanuit het station naar de Deventer binnenstad wandelt: een campus van ict-bedrijf Topicus, met o.a appartementen,  werkplekken, ruimte voor ontspanning en voor startende ondernemers. Geïnspireerd op Google, Apple en Amazon. ,,Maar dan op Deventer schaal”.

Topicus is verknocht aan Deventer. Dat wordt nog weer eens onderstreept met het ambitieuze plan voor nieuwbouw tegenover het NS-station. Op totaal onvergelijkbare schaal met een Google-campus in de Verenigde Staten, maar er zijn overeenkomsten. Werken, wonen, opleiding en ontspannen op één plek, in de jacht op IT-talent en het binden van die jongeren aan Deventer.

De panden en grond waar de Topicampus is gedacht zijn in eigendom van het bedrijf. Uiterlijk over vijf jaar, maar liefst eerder, rond 2023, hoopt directeur Henk Jan Knol dat de campus er staat. Topicus blijft maar groeien (zie kader) en de huisvesting en faciliteiten moeten mee. ,,De vijver met jong IT-talent is schaars’’, zegt Holtenaar Knol. ,,Om aantrekkelijk te blijven, moet je moet jonge afgestudeerden wat bieden.’’

Nieuwkomers hoeven daardoor straks niet zelf op zoek naar een woning, maar kunnen maximaal twee jaar een appartement bewonen op de campus. Dicht bij werk,  station - jongere generaties hoeven niet zo nodig een auto - én binnenstad. ,,Werknemers kunnen tijdens de lunch de geweldige binnenstad in, een rondje lopen, daar iets eten. Heel wat anders dan wanneer je op een bedrijventerreinen buiten de stad zit. De waarde van een goede werk- en leefomgeving wordt steeds belangrijker’’, zegt Knol. Op de campus komt een gym en mogelijk ook dag-horeca, alles dicht bij elkaar.

Kenniscampus

Wethouder Liesbeth Grijsen is blij met de plannen: ,,De ambities van Topicus versterken de binnenstad en dragen bij aan de ontwikkeling van het stationsgebied tot kenniscampus. Tot aan de Handelskade, met het onderwijs van Saxion en Aventus. Topicus is het eerste bedrijf dat investeert.’’

Met bijvoorbeeld Witteveen+Bos of Tauw werken tweeduizend ingenieurs en IT’ers in het gebied, schetst Knol. ,,Best veel, dat realiseert men zich niet altijd. Dat kunnen we beter neerzetten.’’ Daar past ook de ontwikkeling van een ict-masteropleiding op Saxion bij. Ook daar is Topicus nauw bij betrokken.

Appartementen

Topicus wil in totaal 120 appartementen en 500 werkplekken tegenover het station. Het bedrijf heeft daar nu 300 werkplekken. Voor de campus is wel nieuwbouw nodig. De vroegere ‘kweekschool voor onderwijzers’, op de hoek van de Singel/Singelstraat, blijft zeker staan en indien mogelijk blijft ook de achtergelegen vroegere gymzaal behouden. Voor de overige panden (aan de Brinkpoortstraat, Singelstraat en hoek met de Keizerstraat) denkt Topicus aan sloop. 

Op de hoek Singel Keizerstraat gaat de nieuwbouw, onder strikte voorwaarden, mogelijk de hoogte in, variërend van zes tot elf verdiepingen, blijkt uit een eerste verkenning. Het hoogste punt mag maximaal 40 meter hoog worden, precies tussen hoogte van de Schouwburg en De Leeuwenbrug in. Aan de overige randen wordt gedacht aan drie tot maximaal vijf bouwlagen. Ook het binnenterrein, nu parkeerruimte, wordt bebouwd. Het gebied mag niet te stenig worden; er moeten bomen en ander groen komen en moet zich voegen in de historische omgeving. 

Er is nog geen uitgewerkt plan, maar bouwhoogtes en inpassing zijn globaal verkend met de gemeente. Bewoners en andere belanghebbenden worden er nu bij betrokken. Daarna moet de Gemeenteraad zich nog uitspreken over deze globale uitgangspunten. Verder onderzoek en ontwerp moet leiden tot definitieve afspraken en een breed gedragen plan.

Kansrijk

Voor Topicus is Deventer centraal én strategisch gelegen. In de Randstad zitten meer IT-bedrijven en is de strijd om talent nog groter – net als de kans op overstappen naar een ander bedrijf. Knol beseft dat Topicus met bouwen in de historische binnenstad en in een woonomgeving ‘niet de makkelijkste weg’ kiest: ,,Want bouwen op een bedrijventerrein is minder ingewikkeld. Mogelijk duurt dit langer, maar we kiezen bewust voor deze plek. Dit is voor de stad én voor ons het meest aantrekkelijk en kansrijk. De binnenstad is voor ons cruciaal en past bij ons.’’Deel deze pagina

Samenwerkende organisaties