Ontwikkelperspectief De Kien

De gemeente Deventer werkt samen met de partners aan het Ontwikkelperspectief voor de Kien. Dit Ontwikkelperspectief is een ruimtelijke visie voor de Kien waarin de ambities uit de Omgevingsvisie (2019) geconcretiseerd worden en waar samenhang wordt gebracht in de afzonderlijke ontwikkelingen. Projecten als de Kop handelskade, het Ontwikkelperspectief voor het Topicus carré en de toekomstige ontwikkeling van het Post NL terrein kunnen niet los van elkaar of de Kien gezien worden en worden daarom ruimtelijk, in communicatie en besluitvorming aan elkaar gerelateerd en waar mogelijk aan elkaar gekoppeld om de samenhang goed in beeld te houden. Zo dragen alle individuele ontwikkelingen bij aan een herkenbare Stadscampus waar wonen, werken, ontwikkelen en ontspannen; binnen en buiten centraal staan.

Het Ontwikkelperspectief voor de Kien functioneert als ruimtelijk kader en inspiratiebron voor bestaande en nieuwe initiatieven in het gebied. De ambities waarop wordt ingezet komen voort uit de Omgevingsvisie en flankerend beleid op het gebied van een duurzame leefomgeving en mobiliteit. Samen met de bestaande ruimtelijke karakteristieken van het gebied zijn deze vertaald in de volgende drie ambities voor De Kien; 

  • Groen slim en gezond;

  • Faciliteren van ontmoeting;

  • Functionele gelaagdheid rond het thema kennis en innovatie 

Het opstellen van een Ontwikkelperspectief van De Kien Stadscampus maakt deel uit van verschillende trajecten die door de partners in de campus zijn opgestart. Naast de nieuwe naam waaronder de partners samen willen verder werken; worden er  initiatieven ontplooid die de campus inhoud geven en versterken. Belangrijke ontwikkeling hierin zijn de IT-masterclasses; wat leidt tot een geaccrediteerde IT-master in 2023. Een  aantrekkelijk perspectief voor mbo en hbo studenten uit binnen- en buitenland. 

Op de Kien wordt gewerkt, gedroomd, onderzocht en soms ook een idee verworpen. De verschillende activiteiten en projecten verkeren in verschillende fases van ontwikkeling en realisatie. Voor meer gedetailleerde informatie over de status van de projecten verwijzen wij u naar de betreffende projectwebsite.

Ontwikkelperspectief december 2021

Deel deze pagina

Samenwerkende organisaties