Handelingsperspectief OV-Knooppunt Deventer

Handelingsperspectief OV-Knooppunt Deventer

De gemeente Deventer en ProRail hebben diverse ambities en plannen voor op en rondom het station Deventer. Om deze ambities in de juiste vorm samen te brengen, laten de gemeente en ProRail samen een integraal handelingsperspectief voor station Deventer opstellen door advies- en ingenieursbureau Movares. Dit instrument volgt uit de Contourennota van begin 2019 over het Toekomstbeeld OV 2040.

Looptijd: medio 2020 – start 2021


Deel deze pagina

Samenwerkende organisaties