Privacyverklaring

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door u (als bezoeker van de Kien) verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Kien (lees: de Kien is verwerker). de Kien is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van deze gegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten de Kien. de Kien gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van de Kien, indien u daarop prijs stelt. 

Als bezoeker van de website worden cookies verwerkt. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid

Beveiliging van gegevens

de Kien maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. de Kien is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van deze data.

Links naar websites

Op de site van de Kien kunnen hyperlinks staan naar andere websites. de Kien is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen

de Kien behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u contact met ons opnemen.