Organisaties

Op de Kien werken bedrijven, onderwijs, overheid samen aan kennisintensieve dienstverlening op sociaal en ruimtelijk domein waarin digitalisering en IT belangrijke pijlers zijn. Gezamenlijk werken zij aan talent- en kennisontwikkeling en innovatie van producten en diensten. Samen organiseren zij events en werken ze aan projecten. Wil je ook partner worden laat het ons weten.

City marketing Deventer
Deventer. Een plek waar je trots op bent. Die trots willen we uitdragen, zodat Deventer bekender wordt. Daarom zet Deventer Marketing in op brede citymarketing en citybranding.