Organisaties

Op de Kien werken bedrijven, onderwijs, overheid samen aan kennisintensieve dienstverlening op sociaal en ruimtelijk domein waarin digitalisering en IT belangrijke pijlers zijn. Gezamenlijk werken zij aan talent- en kennisontwikkeling en innovatie van producten en diensten. Samen organiseren zij events en werken ze aan projecten. Wil je ook partner worden laat het ons weten.

Topicus
Topicus wil het leven van mensen simpelweg beter maken, op persoonlijk én professioneel gebied. Dat doen we door mensen in hun kracht te zetten en regie te geven.