Nieuws

In de Kien zijn tien duizend studenten en werknemers dagelijks bijeen. Gezamenlijk en individueel werken zij aan ontwikkeling; stimuleren zij kennisontwikkeling, kennisdeling, productontwikkeling en innovatie.

Zo leveren zij elke dag opnieuw een bijdrage aan maatschappelijke relevante opgaven en zoeken zij de verbinding en versterking met elkaar. De Kien groeit.