Inloopavond Topicus Carré

Op dinsdag 12 oktober is er een inloopavond voor buurtbewoners om 19.00u bij Topicus.

In januari van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het Ontwikkelingsperspectief van het Topicus Carré na een voorafgaand communicatie traject met belanghebbenden uit de buurt. In februari 2021 heeft het college van B&W van Deventer een kwaliteitsteam (Q-Team) benoemd.

In de periode van maart tot september zijn er diverse overleggen geweest tussen het ontwerpteam van Topicus en het Q-Team om te komen tot een concept-Masterplan dat over enige tijd ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het concept Masterplan begint nu vorm te krijgen.
Een goed moment om bewoners uit te nodigen en de stand van zaken te laten zien.

De beelden van de inloopavond zijn te zien, na 12 oktober, via www.topicus.nl/campus


Deel deze pagina
Publicatie datum
06-10-2021
Laatst gewijzigd op
06-10-2021