Stadscampus van Deventer

Bij de Kien komen talent en tech samen. Medewerkers en studenten binnen de Kien krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen onbekende wegen te bewandelen. We werken aan maatschappelijk relevante, technologische opgaven, zoals zorg, onderwijs, klimaat en de inrichting van ons land.

cirkel icoon cirkel icoon
stadscampus van Deventer

de Kien

Binnen de Kien werken bedrijven en scholen samen om elkaar te helpen en te inspireren om niet voor de hand liggende oplossingen te bedenken voor maatschappelijke opgaven. De Kien is een gebied waar onconventionele doeners elkaar treffen.

de Kien vormt de poort tot de kennisas van Deventer door haar ligging aan het station nabij de binnenstad en de gevestigde IT en TECH bedrijven. Daarnaast zijn er met vestigingen van Saxion Hogescholen en ROC Aventus, opleidingen en onderzoekslectoraten in daarmee overeenkomende vakgebieden.

Dit staat er te gebeuren

Leuke bijeenkomsten en inspirerende lezingen. Daarmee worden verschillende werelden met elkaar in contact gebracht, wat ruimte creëert om nieuwe wegen te bewandelen om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en placemaking te realiseren door tijdelijke gebruik willen we het gebied activeren en levendigheid meegeven zowel op sociaal, fysiek ruimtelijk als digitaal vlak. Gedurende Corona zal de digitale component ruimer aan bod komen.

Kennislab

Samen creëren in het Kennislab

In het hart van de Kien is een stadslab ingericht. Kennislab ‘de Kien’ biedt een creatieve broedplaats waar je gratis gebruik van kan maken. Deze ruimte is beschikbaar voor experiment en jong talent, voor overleggen, workshops maar ook initiatieven die een langduriger bezetting vragen.

Gehuisvest in een voormalige woning boven de ingang van het station, dicht bij grote bedrijven die je verder helpen en nabij een aantrekkelijke binnenstad.

Naar kennislab
cirkel icoon cirkel icoon
Kennislab algemeen

Grondleggers Stadscampus

Organisaties die de eerste stappen hebben gezet om de Kien mogelijk te maken.